2020-04-30 15:37Pressmeddelande

Civilsamhället välkomnar nya krisstödet

I dag presenterade regeringen, C och L ett omställningsstöd på 39 miljarder kronor till företag och organisationer som tappat minst 30 procent av sin omsättning under mars och april. Civilsamhället välkomnar beslutet, men påpekar att det är av yttersta vikt att inte teknikaliteter såsom krav på F-skatt hindrar vissa ideella organisationer att ta del av stödet.

Intresseorganisationerna Forum- idéburna organisationer med social inriktning, Famna och Giva Sverige, som tillsammans representerar närmare 270 organisationer inom ideell sektor, har tidigare kommit med krav på ett stödpaket för civilsamhället. De välkomnar nu dagens förslag till nytt krisstöd.

Forums ordförande Patrik Schröder kommenterar beslutet:

-Detta är ett stort steg framåt! Vi välkomnar att januaripartierna har lyssnat och nu tydligt inkluderar civilsamhällets organisationer i det här krisstödet. Nu är det viktigt att processen för att söka och få medel görs så snabb och enkel som möjligt och att inte några tekniska hinder tillåts förhindra ideella organisationer att ta del av stödet. Vi intresseorganisationer vill också poängtera att det här stödet inte löser alla utmaningar som ideell sektor står inför. Det kommer att behövas mer för att vi ska kunna fortsätta bidra i kampen mot coronavirusets konsekvenser med full kraft, och för att trygga viktiga verksamheter på sikt.

För mer information, kontakta:
Patrik Schröder, ordförande Forum - idéburna organisationer med social inriktning
Telefon: 070-692 06 53
E-post: Patrik.schroder@socialforum.se

Forum – idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för den idéburna organiseringen och samlar civilsamhällets organisationer med social inriktning. Forums medlemsorganisationer har cirka 3000 lokala enheter och 6,5 miljoner individuella medlemmar.

Branschorganisationen Giva Sverige arbetar för etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. Medlemsorganisationerna samlar totalt in ca 8,8 miljarder kronor årligen från allmänhet, näringsliv, organisationer och stiftelser.

Famna – riksorganisationen för idéburen välfärd har medlemmar som driver sjukvård, rehab, socialt arbete, arbetsintegrerande sociala företag, kvinno- och tjejjourer, verksamheter för personer med funktionsvariationer mm.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.