2014-07-01 06:50Pressmeddelande

Civilsamhället står upp för öppenhet och mångfald

null

I dag kl. 13.00 på olika platser i Visby markerar ett sjuttiotal ideella organisationer för öppenhet och mångfald. Bakom markeringen står organisationer som Fryshuset, Svenska kyrkan och Röda Korset.

– Vi gör den här gemensamma manifestationen för att vi ser att krafter som vill stänga in och stänga ute växer i vårt land och i Europa, säger Felix König, ordförande LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer.

– Att göra den här manifestationen just i Almedalen i dag känns helt rätt. Alla människors lika värde är en grundbult i vårt samhälle. Ändå lever vi i en tid då detta värde måste försvaras, även under en vecka som denna. Vi vill tydligt markera att det svenska civilsamhället står upp för öppenhet och mångfald, säger Anna Carlstedt, ordförande IOGT-NTO.

Totalt står 70 ideella organisationer som avsändare för markeringen. Deltar gör organisationer som Fryshuset, Svenska Kyrkan, Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Riksteatern, RFSL, Islamiska förbundet och IOGT-NTO. Alla organisationer har också ställt sig bakom ett gemensamt ställningstagande.

”I ett samhälle där vissa invånare utesluts, oavsett om det sker på grund av religion, etnicitet, ursprung eller något annat, tappar demokratin styrka och legitimitet. När nazism och rasism är på frammarsch måste vi demokratiska aktörer visa var vi står.”, skriver de ideella organisationerna i sitt ställningstagande.

– Det är dags att uppmärksamma att stora och små ideella organisationer som samlar miljontals medlemmar i Sverige står för värden som öppenhet och mångfald. I våra lokala verksamheter lever vi dagligen utifrån dessa värden. Och det är stort när vi nu tillsammans gör en markering, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

I dag kl.13.00 runt om på olika platser i Visby kommer därför engagerade i civilsamhället släppa ballonger, bära symboler och klockorna i S:ta Maria domkyrka kommer att ringa för att markera vikten av öppenhet, mångfald och alla människors lika värde.

– Vi har som delar av det svenska civilsamhället ett ansvar att verka för öppenhet och mångfald i våra egna organisationer, men också i samhället i stort. Mångfalden i Sverige är en resurs, och utan den hade vi varit ett fattigare land, säger Sven-Bernhard Fast, biskop i Visby stift, Svenska kyrkan.

Det gemensamma ställningstagandet kan du ta del av här.

För fler kommentarer kontakta:

Sven-Bernhard Fast
Biskop Visby stift, 0706-69 10 95

Anna Carlstedt
Ordförande IOGT-NTO, 070-8780933

Felix König
Ordförande LSU- Sveriges Ungdomsorganisationer, 0734-605662

Göran Pettersson
Generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning, 070-996 54 25

Beatrice Clarke
Marknad och kommunikation, ansvarig för Fryshusets politiska arbete 0739-50 22 33

Organisationer som har ställt sig bakom uppropet

 • ABF
 • BRIS
 • Bygdegårdarnas Riksförbund
 • Civilförsvarsförbundet
 • Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan
 • Ekumeniska EU-kontoret
 • Equmeniakyrkan
 • Erikshjälpen
 • Famna
 • Finansförbundet
 • Folkbildningsförbundet
 • Folkets Hus och Parker
 • Folkmusiker mot främlingsfientlighet
 • Forum – idéburna organisationer med social inriktning
 • Fryshuset
 • Förbundet S:t Lukas
 • Handikappförbunden, HSO
 • Hela Människan
 • Hela Sverige ska leva
 • Hyresgästföreningen
 • Ibn Rushd
 • IDEA
 • Ideell Kulturallians
 • IOGT-NTO
 • Islamiska förbundet
 • jagvillhabostad.nu
 • Junis
 • Jusek
 • Konst Åt Alla
 • KRIS
 • Kvinna till Kvinna
 • LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer
 • MÖTET
 • Neuroförbundet
 • Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
 • Ny Gemenskap
 • Plantagon Non-Profit
 • Raoul Wallenberg Academy
 • RFSL
 • RFSL Ungdom
 • RFSU
 • Riksidrottsförbundet
 • Riksteatern
 • Rädda Barnen
 • Scouterna
 • Sensus
 • SIOS
 • SKR – Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund
 • Skjutsgruppen
 • Skyddsvärnet
 • Stockholms Ungdom
 • Studiefrämjandet
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Svenska Muslimer för fred och rättvisa
 • Svenska Kyrkan
 • Svenska Kyrkans Unga
 • Svenska Röda Korset
 • Sverigefinska Riksförbundet
 • Sveriges Frikyrkosamråd
 • Sveriges föreningar
 • Sveriges Kristna Råd
 • Sveriges Stadsmissioner
 • Sverok
 • Teskedsorden
 • UN Women Gotland
 • Unga KRIS
 • Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF
 • Vetenskap och allmänhet
 • Vi unga Stockholm
 • Vårdförbundet
 • Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

  www.socialforum.se
  @socialforum heter vi på twitter
  Följ oss på Facebook


  Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

  Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.