2020-07-09 08:52Pressmeddelande

Civilsamhället på DN Debatt: Nu skriver vi ett nytt samhällskontrakt

”Coronakrisen har visat på en rad brister som vi behöver tackla gemensamt – idag startar vi därför arbetet med att utveckla ett nytt samhällskontrakt.” Det skriver företrädare för fem paraplyorganisationer inom civilsamhället – Forum, Famna, Giva Sverige, Idea och Arbetsgivarföreningen KFO – i dag på DN Debatt. De står bakom Civilsamhällets nystartsgrupp för ett nytt samhällskontrakt, förkortat Nysta.

– Civilsamhällets stora aktörer går nu samman för att ta ett gemensamt grepp om Sveriges utveckling efter coronakrisen. Vi kommer att arbeta under ett år för att bidra till ett brett program för Sveriges framtid, säger Martin Ärnlöv, ordförande för Nysta och generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Organisationerna avser presentera den nya framtidsstrategin för demokrati, välfärd och samhällsutveckling om ett år, under Järvaveckan 2021.

– Forum kommer inom Nysta att framförallt fokusera på civilsamhällets utrymme och förutsättningar att stärka vår demokrati och välfärd, där den idéburna organiseringen och det ideella engagemanget är viktigare än någonsin. Coronakrisen har satt hela vårt samhälle på prov och nu behöver vi tillsammans i civilsamhället få blicka framåt, diskutera utmaningar och presentera lösningar, säger Patrik Schröder, ordförande Forum – idéburna organisationer med social inriktning.

Arbetet i Nysta fokuserar på sex utvecklingsområden:

1. Det demokratiska utrymmet. Arbetet leds av Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer.

2. Arbetsmarknad och kompetensutveckling. Arbetet leds av Wanja Lundby-Wedin, 1:e vice ordförande Svenska Kyrkan.

3. Forskning & utveckling samt innovation. Arbetet leds av Magnus Karlsson, professor vid Centrum för civilsamhällesforskning, Ersta Sköndal Bräcke Högskola.

4. Digitalisering och AI. Arbetet leds av Helena Thybell, generalsekreterare Rädda Barnen.

5. Civilsamhällets övergripande förutsättningar. Arbetet leds av Johan Oljeqvist, vd Fryshuset.

6. Välfärd i förändring. Arbetet leds av Marika Markovits, Senior Advisor Stockholms Stadsmission.

– Vi kommer även att bjuda in många andra att delta i arbetet. Grupperna kommer att arrangera publika seminarier och publicera idéer löpande under året. Målet är att presentera färdiga förslag till ett nytt samhällskontrakt i samband med Järvaveckan 2021, säger Martin Ärnlöv.

Länk till debattartikeln: https://www.dn.se/debatt/nu-skriver-vi-ett-nytt-samhallskontrakt/

Presskontakt
Åsa Gunnarsson, presskontakt: 070-267 8426, asa@k6konsulter.se

Martin Ärnlöv, ordförande Nysta och generalsekreterare Röda Korset: 072-538 46 76

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhetsutveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.