2015-06-29 08:06Pressmeddelande

Civilsamhället ökar insatserna i asyl och integration

Migrationsverket och Forum i samverkan om Asylmottagning 2.0

Migrationsverket har fört samtal med olika aktörer om att förbättra asylmottagningen. Forum – idéburna organisationer med social inriktning och dess medlemmar startar ett nätverk av organisationer inom det civila samhället som vill öka sitt engagemang i frågan.

-Våra medlemsorganisationer är ofta redan verksamma inom området, men de säger själva att de saknar nationellt stöd, utbyte av kunskaper och erfarenheter. Det är just detta som Forums asylnätverk kommer att bidra med, säger Göran Pettersson, generalsekreterare i Forum.

En rad av Forums medlemsorganisationer har redan valt att engagera sig i asylnätverket:

  • *Civilförsvarsförbundet
  • *IbnRushd Studieförbund
  • *Individuell Människohjälp
  • *LP-verksamhetens Ideella Riksförening
  • *Majblomman
  • *Rädda Barnen
  • *Röda Korset
  • *Sensus studieförbund
  • *Svenska kyrkan

Migrationsverket vill involvera det civila samhällets organisationer i bidra till meningsfull väntetid för asylsökande genom att skapa mötesplatser vid alla asylboende i Sverige. Det är just i det här arbetet som Migrationsverket kommer att samverka med Forum och dess medlemsorganisationer.

-Genom att samverka med Forums medlemsorganisationer kan vi gemensamt skapa bra verksamhet över hela landet, säger Christer Zettergren, särskild rådgivare till Migrationsverkets GD. Målsättningen är att ge möjlighet till meningsfull sysselsättning för alla på asylboendena. 

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.