2018-05-27 08:08Pressmeddelande

Civilsamhället inför valrörelsen: Våra grundläggande principer om alla människors lika värde viktigare än någonsin

null

Stå fast vid principen om mänskliga rättigheter, ett öppet Sverige där alla får plats och en respektfull dialog. Dessa är Forum, Svenska kyrkans, Röda Korsets, Rädda Barnens, Riksidrottsförbundet och Stadsmissionens budskap till politikerna inför valrörelsen. Det skriver företrädare för organisationerna på DN Debatt i dag.

– Civilsamhällets demokratiska bidrag är viktigare nu än någonsin. Vi sex organisationer, några av de största i sektorn, vill inför sommarens valrörelse påvisa vikten av att försvara principer som människors lika värde och humanitet, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

I dag kan politiker, opinionsbildare och andra tyckare framföra budskap som var helt orimliga bara för några år sedan. Invandring, asylpolitik och integration debatteras många gånger utifrån ett problemperspektiv där kopplingen till arbetslöshet, kriminalitet och utanförskap ofta tycks vara självklar. Alltmer sällan talas om mångfaldens möjligheter. Nästan aldrig om styrka och engagerande initiativ - varannan svensk i dag engagerar sig ideellt för ett bättre samhälle, många av dessa är medlemmar i våra organisationer eller deltagare i våra aktiviteter. (ur debattartikeln)

– Varje dag bidrar vi sex organisationer och Forums medlemmar med insatser som stärker innanförskapet. Som språkträning där ingen frågar efter ursprung eller status utan alla får vara med, eller Livsberättargrupper där äldre delar sina berättelser och kommer ut ur ensamheten. Forum driver även ett intensivt arbete med att samordna civilsamhällesorganisationer för att skapa ännu bättre verksamhet för människor som söker asyl eller precis har kommit till Sverige. Humanitet, medmänsklighet och allas lika värde är grundläggande värden för ett gott samhälle, fortsätter Göran.

Därför skickar nu Forum, Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, Riksidrottsförbundet och Stadsmissionen med tre budskap till politiker som står inför sommarens valrörelse:

  • Vi står fast vid våra grundläggande principer om alla människors lika värde och medmänsklighet.
  • Ett öppet Sverige där alla får plats.
  • Den respektfulla dialogen behövs mer än någonsin.
    (ur debattartikeln)

Här kan du läsa debattartikeln i sin helhet.

För fler kommentarer kontakta:

Elin Aronsson
Presskontakt
0722-31 57 41

Göran Pettersson
Generalsekreterare
070-996 54 25

Foto: IM/Maria Söderborg

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.