2009-10-27 06:57Pressmeddelande

Civilsamhället i EU samlas i Örebro för att utveckla demokratiarbetet

I en unikt bred konferens samlas representanter för civilsamhället i de flesta av EU:s medlemsländer. Konferensen arrangeras i Örebro den 27-28 oktober av Forum för Frivilligt Socialt Arbete i partnerskap med SERUS och med stöd av EU-kommissionen, Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén, CEDAG, Svenska regeringen, Örebro kommun och Örebro läns landsting.

Flera processer är på gång samtidigt runt om i Europa som alla handlar om betydelsen av ett levande och starkt civilsamhälle, för demokratin, för tilliten mellan människor men också för välfärd och hälsa.

Nyligen har Europarådets ministerkommitté antagit en ny kod för demokratiarbete i Europa, på engelska: "Code of Good Practice in the Decision-Making Process". Bakom beslutet ligger en unik process där civilsamhällets organisationer i Europarådets länder medverkat.

I ett antal EU-länder finns breda processer vars syfte är att hitta tydliga relationer mellan den offentliga sfären (EU, stat, regionalt och lokalt) och det civila samhället. I Sverige har sedan hösten 2008 en sådan överenskommelse slutits och nu pågår processer i regioner och kommuner med samma syfte.

  • Det är viktigt att demokratin inte bara har en bas utan flera. Öppenheten för att släppa in många människor som är aktiva med sina olika erfarenheter och kunskaper måste bli större än idag. Insikten att vi är många organisationer som har unika kunskaper som har betydelse för demokratin måste växa. Och det är oerhört spännande att vi nu samlas i Örebro under det svenska ordförandehalvåret för att stärka detta, säger Anna Carlstedt, ordförande för Forum för Frivilligt Socialt Arbete.

För kontakt kring konferensen:

Ludvig Sandberg

0734-209840


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.