2007-04-16 18:25Pressmeddelande

Bryta utanförskapet kräver samverkan med ideella krafter

Regeringens fokus på att skapa jobb fortsätter. Det är också det enda sammanhang där de ideella organisationerna nämns i dagens budget. Regeringen ser nu de ideella organisationerna som en sista utväg för de som inte kan få stöd genom andra arbetsmarknadsinsatser. De positiva formuleringar som fanns i höstens regeringsförklaring har tappats bort!

Regeringen föreslår en försöksverksamhet med nystartscentrum i några kommuner och stadsdelar med stort utanförskap. Där ska den enskilde få hjälp och stöd från offentliga, privata och ideella aktörer med utbildning, jobbmatchning, starta eget, hälsovård mm. De lyfter fram behovet av informella nätverk, vilket vi tror är viktigt. Detta skapas i hög grad genom de verksamheter som finns inom de ideella organisationerna.

I regeringsförklaringen säger man att ett starkt civilt samhälle är också grunden för en stark demokrati och att ett ökat samarbete mellan den offentliga, privata och ideella sektorn är nödvändigt för att utveckla vårt samhälle. Detta anser Forum för Frivilligt Socialt Arbetet bör vara utgångspunkten för en dialog med de ideella organisationerna både när det gäller att bryta utanförskapet och samhällets utveckling i stort.

De ideella organisationerna behöver komma in tidigt med sina erfarenheter, sina värden och kunskaper.

- Vi saknar en genomtänkt syn på hur samverkan med de ideella organisationerna ska se ut, men vi förmodar att regeringen nu vill öppna för en sådan dialog, säger Göran Pettersson som är generalsekreterare på Forum för Frivilligt Socialt Arbetet.För mer information

Göran Pettersson
Generalsekreterare
0709-96 54 25


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.