2007-05-14 17:56Pressmeddelande

Arbete mot fattigdom på sparlåga!

Sedan år 2000 har EU:s medlemsländer försökt samla sig mot social utslagning och fattigdom. Arbetet sker inom det som kallas Lissabon-strategin, eftersom beslutet fattades där.

Beslutet var att år 2010 skall många fler ha jobb, mycket färre skulle vara socialt utslagna och fattiga och att folkrörelserna skulle vara med i arbetet eftersom de har viktiga erfarenheter.

Nu har EU:s regeringar (ministerrådet) publicerat en rapport där man kommenterar vad som gjorts i varje land. Sverige får både ris och ros.

Vi som har varit med i arbetet här i Sverige hävdar att rapporten är för snäll på flera punkter!

Det har funnits och finns en ovilja att erkänna att det finns verklig social utestängning och fattigdom i vårt land och därför har Lissabonarbetet inte prioriterats på allvar!

Forum för Frivilligt Socialt Arbete vill därför, både självständigt och som en del av Nätverket mot social utestängning, uppmana den svenska regeringen att använda de år som är kvar av Lissabon-strategin, för att verkligen skapa en nationell samling kring arbetet mot social utestängning och fattigdom.

Våra organisationer möter fattiga människor varje dag. De är värda mer än det som gjorts hittills!


Göran Pettersson
Generalsekreterare
Tfn: 08-651 07 21, Mobil: 0709-965425, Fax: 08-652 51 14
E-post: goran.pettersson@socialforum.se

Ludvig Sandberg
Socialpolitiskt ansvarig
Mobil: 0734-209840
E-post: ludvig.sandberg@socialforum.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.