2015-01-27 08:18Pressmeddelande

Anna Ardin med flera: ”Se inte idéburna organisationer som en besparingsåtgärd”

null

När välfärden väntas möta större utmaningar diskuterar politiker fler ideella insatser som en potentiell lösning. Dessutom väljer flera kommuner i dag att organisera egna volontärer för att klara av verksamheten. Men idéburna organisationer kan inte ses som en besparingsåtgärd. Det skriver Anna Ardin från Forum tillsammans med Röda Korset, Kommunal och Svenska Kyrkan i en debattartikel i Dagens Samhälle i dag.

– Vi är väldigt glada att det finns en bred konsensus mellan organisationer som Kommunal, Röda Korset och Svenska Kyrkan om att föreningslivet är viktigt för sådant som att driva på politiska förändringar och uppmuntra engagemang, men inte som kostnadsfri personal, säger Anna Ardin, projektledare på Forum och som tillsammans med de undertecknade organisationerna har lett Forums välfärdsprojekt om ideella insatser i välfärden.

Med internationella mått är det ideella engagemanget i Sverige också exceptionellt stort, så mycket som varannan svensk är engagerad i det organiserade civilsamhället. Men debattörerna menar att denna frivilligmodell inte kan tas för given.

”Men vi kan inte ta denna unika frivilligmodell för given. Om de frivilliga insatserna ska öka behövs en fortsatt omfattande offentlig äldreomsorg. En stor del av de ideella insatser som bedrivs inom äldreområdet är nämligen varken direkt jämförbara eller utbytbara med den offentliga äldreomsorgen. Det offentliga och de idéburna organisationerna både gör och är bra på olika saker.

Detta stöds också av den nya forskningssammanställningen "Ideella insatser för och av äldre – en lösning på äldreomsorgens utmaningar?", skriven av forskarna Magnus Jegermalm och Gerdt Sundström, som vi undertecknade organisationer har släppt tillsammans med Ersta Sköndal Högskola.” (ur debattartikeln)

– Inom kommuner i dag finns en brist på visioner för att lösa vissa samhällsutmaningar. Lösningen kan inte vara att personer ska jobba gratis. Det måste vara föreningslivet själva som organiserar ideella krafter, så att vi kan fortsätta vara en idémotor för samhällsutveckling, säger Anna Ardin.

Debattörerna (förutom Anna Ardin från Forum, Ingela Holmertz från Svenska Röda Korset, Elisabeth Hjalmarsson från Svenska kyrkan och Yeshiwork Wondmeneh från Kommunal) ger nu kommuner och landsting några konkreta råd:

  • Stötta idéburna organisationer i att organisera ideella i stället för att göra det själva.
  • Ställ aldrig anställd personal och ideellt engagerade emot varandra, båda behövs, men för olika saker.
  • Se inte idéburna organisationer och frivilliga insatser som en kortsiktig besparingsåtgärd, utan som ett långsiktigt utvecklingsarbete. (ur debattartikeln)

Läs debattartikeln i sin helhet här.

För fler kommentarer kontakta:

Anna Ardin, projektledare Forum – idéburna organisationer med social inriktning

073-390 70 69

Foto: Erik Cronberg/Forum

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.