2009-10-15 09:09Pressmeddelande

Aktiva medborgare inom ett fritt föreningsliv en förutsättning för demokrati och välfärdsbygge

- Aktiva medborgare inom ett fritt föreningsliv är en förutsättning för demokrati och välfärdsbygge, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum för frivilligt socialt arbete.

I den tradition som svenskt föreningsliv har växt fram har den ideella sektorn varit en aktiv part i välfärdsbygget och skapandet av demokratin, men det bygger på att sektorns oberoende och självständighet är erkänt av både det offentliga och föreningslivet själva.

- Därför är det av stor vikt att försäkra ett fortsatt fritt föreningsliv utan lagstiftande element, säger Göran Pettersson.

Civilsamhällets organisationer måste själva sätta agendan för sitt arbete utan styrning av myndigheterna. Samarbetet mellan det offentliga och det ideella grundar sig i samförstånd på lika villkor.

Den 15-16 oktober står Volontärbyrån, som är en del av Forum för frivilligt socialt arbete, värd för CEV's europeiska konferens i Malmö med temat An enabling volunteering infrastructure in Europe: Situations - trends - outlook. På konferensen lyfts frågor om förutsättningarna för frivilligengagemang och ett fritt föreningsliv med jämförelser mellan olika europeiska länder.

Konferensen hålls på Moriska paviljongen, Folkets Park, Norra parkgatan 2 i Malmö.

Ni hittar mer information och program för konferensen på följande länk:

http://www.cev.be/118-2009_october_(malmö)_an_enabling_volunteering_infrastructure_in_europe_-EN.html

Centre Européen du Volontariat (CEV) - Europeiska Volontärcentret - är en europeisk samarbetsorganisation med 70 europeiska lokala och regionala volontärcenter som medlemmar, däribland Forum för frivilligt socialt arbete. CEV arbetar med lobbying för frågor som rör ideellt engagemang inom EU, samt verkar för erfarenhetsutbyte och samverkan medlemsorganisationerna emellan.

För mer information, kontakta:
Göran Pettersson, generalsekreterare Forum för frivilligt socialt arbete, 070-9965425

Forum för Frivilligt Socialt Arbete är en intresseorganisation för socialt inriktade ideella organisationer med 34 medlemmar, bland annat Svenska kyrkan, Röda Korset, brottsofferjourerna, kvinnojourerna, BRIS och IOGT-NTO. Forum är också huvudman för Volontärbyrån.

Se också vår hemsida www.socialforum.se

Volontärbyrån är en del av Forum för frivilligt socialt arbete och förmedlar uppdrag från ideella organisationer i hela Sverige samt utbildar i volontärsamordning.

Tel: 08-24 14 00
Email: info@volontarbyran.org
Sök volontärer via www.volontarbyran.org


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.