2016-01-11 07:30Pressmeddelande

Adhocnätverk eller organisation - ett seminarium om organisering för att lösa akuta samhällsproblem

null

I samband med nya numret av Kurage, där Forum varit gästredaktörer, med det högaktuella temat "På flykt" arrangerar vi ett seminarium. Seminariet kommer att behandla den omdebatterade frågan kring de snabba "adhocnätverken", eller tillfälligt sammansatta grupper av frivilliga i relation till de mer långsiktigt stabila etablerade civilsamhällesorganisationerna.

Medverkande:

Noomi Weinryb - företagsekonom och forskare, Uppsala universitet och Södertörns högskola. Victoria Engman Broadley, utvecklingsledare Stadsmissionen. Lukas Sköld, ordförande Refugees Welcome.

Vi bjuder på kaffe från kl 8 och 8.30 börjar Noomi sin föreläsning.

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.