2017-01-26 08:00Pressmeddelande

91 miljoner kronor till föreningslivet

null

Närmare 1400 ideella organisationer i Sverige fick under 2016 digitala tjänster till ett värde av 91 miljoner kronor genom TechSoup Sverige.

– Det är en fantastisk möjlighet att vi på TechSoup är med och digitaliserar det svenska föreningslivet. Vi märker ett stort intresse för att vara med på det digitala tåget, och vi gör det möjligt att kliva på utan att behöva oroa sig för biljettpriset. Det vi gör tillsammans med våra partners, Microsoft, Adobe, Google med flera, skapar en oerhörd samhällsnytta säger Andreas Ericsson, Verksamhetsledare för TechSoup Sverige.

I tider där civilsamhället tar ett stort ansvar för demokratin och välfärden är det för Techsoup Sverige extra viktigt att bidra med digitaliseringen av föreningslivet. Tack vare våra partners kan föreningar hålla sig uppdaterade digitalt och använda sina ekonomiska resurser till sin verksamhet. Genom att riva ekonomiska hinder för ideella organisationer kan fler engagera sig och få stöd.

– Vi ser en ökad efterfrågan och fler organisationer ansluter sig till oss. Under 2016 kunde vi välkomna närmare 1 000 nya föreningar till TechSoup Sverige, säger Samuel Somo, projektledare på TechSoup Sverige.

I Sverige samlar TechSoup närmar 3 000 organisationer utspritt i hela landet. Behovet skiljer sig oftast åt men i grunden finns samma efterfrågan. Ideella organisationer vill vara moderna, ligga i framkant och har snarlika behov av tekniska lösningar som företag har. Genom TechSoup och med stort stöd av våra partners kan behoven tillgodoses.


För mer information & kontakt
Elin Aronsson
+46 72-231 57 41
Presskontakt, Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Andreas Ericsson
+46 70-595 77 81
Verksamhetsledare, TechSoup Sverige

Se vad TechSoup lyckades med 2016
2016.techsoup.se

TechSoup ger föreningar, stiftelser, bibliotek, samfund och folkhögskolor tillgång till teknik, programvara och digitala tjänster från flera världsledande företag som Microsoft, Google, Adobe, Symantec m.fl. TechSoup är en global organisation med sitt huvudsäte i USA. TechSoup har funnits i Sverige sedan 2010 och är en del av organisationen Forum- Idéburna organisationer med social inriktning. För mer information www.techsoup.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.