2007-03-13 07:49Pressmeddelande

72 miljoner fattiga i EU - men i Sverige finns väl inga?

I vårt land har politikerna under lång tid hävdat att ingen egentlig fattigdom finns. Här hos oss behöver väl ingen lida nöd? Idag genomförs den 10 konferensen om den ideella sektorn i Sverige. Den ideella sektorn bidrar årligen till välfärden genom att 1 miljon ideella och 10 000-tals anställda arbetar ideellt med frågorna. Medverkar i konferensen gör bland andra folkhälsominister Maria Larsson.

Fattigdom och utanförskap finns i Sverige liksom i andra delar av Europa. I praktiken är det många, många som står utanför våra sytem av social och ekonomisk tillhörighet och trygghet. Många av dessa människor söker och hittar stöd hos ideella organisationer.

I Sverige är grunden för vårt samhällsbygge, den solidariskt finansierade välfärden. Från den ideella sektorn stödjer vi det till fullo. Men den gemensamma välfärden räcker inte, och har alldrig räckt till. Det handlar inte om nedmonteringen av de offentliga resurserna under 90-talet – det har alltid funnits människor i Sverige som har alltid ramlat genom samhällets skyddsnät.

Vi vill att den solidariskt finansierade välfärden ska upprätthållas! Men för att förändra situationen för vårt lands fattiga måste ännu mer göras. Fler måste göra mer!

Vi uppmanar därför folkhälsominister Maria Larsson att ta några konkreta steg:
• Sveriges regering måste erkänna att fattigdom finns i Sverige! Om vi inte tydligt markerar att problemet finns, kan vi heller inte göra något åt det.
• Upprätthåll modellen av solidariskt finansierad välfärd i Sverige!
• Ge den ideella sektorns organisationer bättre möjligheter att fungera! Vi vill hjälpa till med det förebyggande arbetet så att människor inte behöver hamna i utsatthet och fattigdom. Men vi vill också vara ett stöd när utsatta människor ramlar igenom skyddsnäten.

Konferensen arrangeras av Forum för Frivilligt Socialt Arbete, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol och Narkotikafrågor, Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor, Rainbow Sweden och European Antipoverty Network Sweden. Konferensen sker i Essingekonferenscenter/Lärarnas hus kl 09.30-15.30.

Kontaktperson: Ludvig Sandberg, Forum för Frivilligt Socialt Arbete, 0734-20 98 40.

http://www.socialforum.se/se/Moten/Konferenser/d-somidemokrati/


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.