2012-05-23 08:15Pressmeddelande

70 miljoner till ideell sektor

Över 500 ideella organisationer och stiftelser har fått programvaror för 70 miljoner kronor från i huvudsak Microsoft, men även SAP, FluidSurveys. Det summerar Techsoup när man firar två år.

För två år sedan drog Techsoup Sverige igång sin verksamhet för att med donerade datorprogram stödja den ideella sektorn och det arbete som sker för att skapa mötesplatser, skapa engagemang och lösa samhällsproblem. Sedan starten har man hjälp över 500 organisationer, till ett värde av 70 miljoner kronor.

-          Vi vill bidra till den ideella sektorn med det vi är bäst på, och Techsoup är en ovärderlig samarbetspartner för att kunna göra det i så stor utsträckning vi bara kan.  Säger Anders Johansson, ansvarig för CSR och samhällskontakter på Microsoft Sverige.

Stödet är brett, donationer har givits till allt från idrottföreningar till miljöorganisationer till studieförbund till organisationer för hemlösa och allt däremellan. Syftet med donationerna är att organisationer skall få de senaste verktygen för att sköta sitt arbete, samtidigt som de kan lägga pengarna på verksamhet istället för på administration.

-          Vi ser vilken utvecklingskraft som finns i de ideella organisationerna och vilket ansvar de i det tysta tar för vårt gemensamma samhälle.  Med det vi ger från de företag vi samarbetar med hjälper vi dem i deras arbete. Säger Andreas Ericsson, verksamhetsledare Techsoup Sverige.

Tvåårsfirandet äger rum på Coffice, Tjärhovsgatan 3, stockholm kl 18-20 idag, den 23 maj. Författarna av Gillaboken, Brit Stakston och Erik Wagner samtalar om framtidens folkrörelser.

Kontaktuppgifter
Andreas Ericsson                                                                                  Anders Johansson
Verksamhetsledare Techsoup                                                       CSR- och samhällsansvarig, Microsoft
070-5957781                                                                                           +4687522941
andreas.ericsson@techsoup.se                                                    anders.johansson@microsoft.com

Techsoup Sverige är ett samarbete mellan den ideella föreningen Forum för frivilligt socialt arbete och den amerikanska fristående stiftelsen Techsoup Global.  Vi är med när framtidens föreningsliv formas, när folkrörelser förnyas och när samtidens samhällsutmaningar söker sina datorlösningar.

www.techsoup.se


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.