2015-05-12 10:46Pressmeddelande

321 miljoner till ideell sektor

null

Mer än tusen organisationer i Sverige har fått donerade IT-produkter från bland annat Microsoft, Cisco och Bitdefender till ett värde av 321 miljoner kronor. Det är vad verksamheten Techsoup har kunnat hjäpa till med när man imorgon firar fem år i Sverige.

Den ideella sektorn i Sverige engagerar många människor och gör viktiga och livsavgörande insatser för enskilda individer och samhället i stort. 53 procent av alla svenskar arbetar ideellt, i genomsnitt 15 timmar i månaden. Med moderna verktyg för kommunikation, verksamhetsledning och samarbete kan organisationer lättare nå sina mål – oavsett om det gäller att samla in medel till katastrofdrabbade i Nepal, genomföra en fotbollsturnering för sjumannalag eller driva en kvinnojour.

–  Vi ser hur organisationer är duktiga på att ta till sig och använda ny teknik i sin verksamhet. I sitt ideella engagemang vill man inte hindras av att IT-verktygen är dåliga. Techsoup gör det möjligt att ha världens bästa verktyg för sin verksamhet utan att behöva betala , säger Andreas Ericsson, verksamhetsledare för Techsoup Sverige.

Donationstjänsten Techsoup startade i Sverige i maj 2010 som ett samarbete mellan Forum – idéburna organisationer med social inriktning och stiftelsen Techsoup Global, och har sedan dess stöttat 1069 organisationer inom alla delar av ideell sektor med programvara och nätverksprodukter.

Techsoup samarbetar med Microsoft, Cisco, Bitdefender och O&O Software för att göra deras produkter tillgängliga för ideella organisationer, allmännyttiga stiftelser, trossamfund och bibliotek och har sedan starten för fem år sedan hjälpt 1069 organisationer att få donationer till ett värde av mer än 320 miljoner kronor.

–  Genom Techsoup ger vi ett direkt stöd till organisationer som många gånger överträffar organisationsbidraget. Donationerna gör det möjligt för organisationer att fortsätta vara moderna spjutspetsar samtidigt som man kan lägga mer resurser på verksamhet och mindre på administration, säger Göran Pettersson, Generalsekreterare för Forum, idéburna organisationer med social inriktning som driver Techsoup i Sverige.

För att fira femårsdagen genomför man ett heldagsseminarium om Office 365 i Microsoft Sveriges lokaler. Journalister är välkomna, ring för ackreditering.

För mer information kontakta:

Andreas Ericsson, verksamhetsledare TechSoup

E-post: andreas.ericsson@techsoup.se

Mob: 070-5957781

Techsoup Sverige är en föreningsdriven plattform där ideella organisationer kan vända sig för att få donationer från några av världens största it-företag. Verksamheten är ett samarbete mellan Forum och stiftelsen Techsoup Global. 

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
@socialforum heter vi på twitter
Följ oss på Facebook


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.