2019-09-30 12:03Pressmeddelande

28 länder i Europa: Gör 3 oktober till dag för gästfrihet!

null

Den 3 oktober 2013 drunknade 368 människor på flykt utanför Lampedusas kust. Nu har 28 länder i Europa gått ihop och kampanjar för att göra den tredje oktober till minnesdag för mottagande och gästfrihet. Syftet är att uppmärksamma migrationen i Europa, att visa på vikten av att dela på ansvaret och att få fler att engagera sig och visa medmänsklighet för människor på flykt.

- Det här är en av Europas ödesfrågor. Migration är en naturlig del av ett samhälles utveckling, och kommer inte att försvinna. Människor som lämnar krig och katastrof måste mötas av andra människor som erbjuder stöd och hjälp när det behövs. Det är en fråga om medmänsklighet och solidaritet, säger Heidi Sandberg, sakkunnig på intresseorganisationen Forum - idéburna organisationer med social inriktning som är den organisation som driver kampanjen från svenskt håll.

Kampanjen är del av ett större europeiskt projekt om migration där 29 länder i Europa deltar. Kampanjen går under hashtaggen #NoMoreBricksInTheWall för att belysa vikten av gästfrihet och medmänsklighet till de människor som flytt, och fortsätter fly, till Europa. För att uppmärksamma dagen kommer Forum den 3 oktober att i Stockholm arrangera en politisk debatt med representanter från flera av riksdagspartierna och en filmvisning om en pojke som flytt från Syrien till Norge.

Journalister är välkomna till eventet, som pågår från 13.30-17.30 på Biograf Victoria i Stockholm. Om det finns frågor kan ni kontakta Heidi Sandberg 070-3833497.

Politikerdebatt och filmvisning

Evenemanget äger rum den 3 oktober klockan 13.30-17.30 3 oktober på biograf Victoria (Götgatan 65) i Stockholm. Den politiska debatten är klockan 14.00-15.00.

Deltagare i debatten: 

Hans Eklind, Kristdemokraterna
Christina Höj Larsen, Vänsterpartiet
Johanna Jönsson, Centerpartiet
Arin Karapet, Moderaterna
Rikard Larsson, Socialdemokraterna
Rasmus Ling, Miljöpartiet
Fredrik Malm, Liberalerna
Martin Nihlgård, generalsekreterare Individuell Människohjälp
Moderator Anna Ardin, Forum

Kort information om projektet

Projektet Snapshots from the Borders handlar om att öka förståelsen för de beroenden som påverkar migrationsströmmar till Europa. Forum samarbetar med en lång rad andra europeiska organisationer inom projektet och i Stockholm uppmärksammar Forum kampanjen genom att arrangera en exklusiv filmvisning, ha ett stort civilsamhällesmingel och föra samtal om migration med företrädare för flera riksdagspartier. Med kampanjen #NoMoreBricksInTheWall vill vi uppmärksamma vårt gemensamma krav att göra den oktober till en europeisk dag för gästfrihet, till minne av de 368 offren i katastrofen utanför Lampedusa detta datum 2013. Vi ser ett stort behov av att dela på ansvaret, bevara medmänskligheten och få fler att engagera sig.

Kampanj

Hela denna dag handlar om att mötas och prata om migration och flyktingar, men också om att uppmärksamma kampanjen som pågår i 29 huvudstäder runt om i Europa denna dag. Genom kampanjen vill vi bidra till att upprätthålla medmänsklighet och solidaritet som kärnvärden, samtidigt som vi främjar ansvarsfördelning i hela Europa.

De budskap som kampanjen står för är:

* Dela på ansvaret
* Bevara medmänskligheten
* Engagera dig!

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.