2018-11-05 08:59Pressmeddelande

10 finalister vidare i Årets initiativ!

null

Efter rekordmånga nomineringar till Årets initiativ har 10 finalister valts ut.

"Dessa 10 initiativ som vi har skickat vidare till juryn har valts ut då de berör olika frågor på nya, innovativa sätt - som dessutom tycks ha påverkat samhällsutvecklingen i små som stora steg," säger Paulina Troillet, projektledare för Frivilligdagen. 

Här är de 10 finalisterna: 

  • 127 röster räknas: ett initativ av KFUM JKS Stockholm, som arbetar med att skapa forum för samtal om demokrati, politik och har syftet att öka valdeltagandet bland unga upp till 26 i Skärholmens stadsdel
  • Avhoppare.nu – en nybildad förening som erbjuder gängkriminella och hotade män att hoppa av och påbörja resan mot ett nytt liv
  • Bara Vanlig Hälsa – den ideella organisationen som träffas en gång i veckan och anordnar motionsträffar för människor med olika funktionsvariationer
  • Familjekällan – ett forum och social mötesplats av IOGT-NTO i Dalarna för anhöriga till någon med ett beroende 
  • ”Gå, lunka, löp” – en social mötesplats av Individuell Människohjälp i Umeå som uppmuntrar möten mellan nya och etablerade svenskar genom träning och fika 
  • Reality Check – ett upplevelsebaserat spel som Teskedsorden har tagit fram fram för att utmana fördomar och normer bland ungdomar 13-19 år
  • Rosa Stationen – en mötesplats för etablerade svenskar och nyanlända i Sverige av Refugees Welcome Stockholm i samarbete med Föreningen Midsommargården 
  • Rum som förändrar – ett initiativ av We Unite Design som skapar både fysisk och psykisk förändring genom hållbar design 
  • Stöttepelaren – en organisation som hjälper barn och ungdomar som har kommit till Sverige som flyktingar och fått avslag
  • Vän i Umeå – ett initiativ av Svenska kyrkan och Röda Korset (tillsammans med Umeå kommun i form av ett IOP) som skapar möten och gemenskap mellan människor från olika länder som bor i Umeå

Nu ska juryn göra en sista gallring för att få fram tre finalister innan en vinnare utses på Frivilligdagen 5 december 2018.


Om Årets initiativ

Årets initiativ är ideella sektorns utmärkelse för sociala insatser. Bakom priset står Forum – idéburna organisationer med social inriktning tillsammans med IBM, Mötesplats Social Innovation och Vinnova. Organisationen som får priset kommer att vinna äran samt rådgivning från IBM. 

Läs mer om Årets initiativ: https://www.socialforum.se/arets-initiativ/.


För mer information, kontakta:

Paulina Troillet
Projektledare
Forum – idéburna organisationer med social inriktning
0734-227432
paulina.troillet@socialforum.se

Forum - idéburna organisationer med social inriktning, är en intresseorganisation för socialt inriktade idéburna organisationer i Sverige. Genom politisk påverkan, opinionsbildning, kunskapsutbyte och verksamhets-utveckling förbättrar vi förutsättningarna för ideella organisationer och det ideella engagemanget.

www.socialforum.se
Följ oss på Instagram
Följ oss på Facebook
Följ oss på Twitter


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.