2020-06-09 16:35Nyheter

Civilsamhället välkomnar KD och V:s krav om krispaket

Idag tog Vänsterpartiet och Kristdemokraterna tillsammans initiativ till ett krisstöd för att stötta civilsamhällets organisationer i sviterna av corona. Förslaget innehåller bland annat ett kostnadsstöd till organisationer med extraordinär efterfrågan på grund av corona, en statlig kreditgaranti för lån och ett särskilt intäktsstöd som kan kompensera för de stora intäktsbortfall som många ideella organisationer drabbats av.

Intresseorganisationerna Forum - idéburna organisationer med social inriktning, Famna och Giva Sverige, som tillsammans representerar närmare 270 organisationer inom ideell sektor, har i en rapport visat att civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder kronor under 2020 på grund av corona. Över hela landet varnar organisationer för konsekvenserna. Forum, Famna och Giva Sverige ser mycket allvarligt på den oro för överlevnad som många organisationer vittnar om, och har tidigare kommit med krav på ett stödpaket för civilsamhället.

Forums ordförande Patrik Schröder kommenterar förslaget:

– Vi välkomnar att V och KD har lyssnat och tagit fasta på de utmaningar civilsamhället står inför. Nu hoppas vi att övriga partier också kommer till insikt och stöder initiativet. Civilsamhällets bidrag till demokratin och välfärden är viktigare nu än någonsin. Det är av största vikt att Sverige förmår att stödja och skydda civilsamhället genom såväl akuta som långsiktiga stöd som är anpassade utifrån de ideella organisationernas egna förutsättningar, terminologi och verksamhetslogik.

För mer information, kontakta:
Patrik Schröder, ordförande Forum
Telefon: 070-692 06 53
E-post: patrik.schroder@socialforum.se

Anna Snell, presskontakt Forum
Telefon: 073-554 23 23
E-post: anna.snell@volontarbyran.org


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.