2015-04-08 14:11Nyheter

Civilsamhället + sociala innovationer = sant – vi har listan

null

A-kassa, bibliotek och folktandvård. Allt har sitt ursprung i olika folkrörelser och föreningar. Forum har sammanställt listan över sociala innovationer som har startats av civilsamhället.

Alla sociala innovationer nedan har startats av civilsamhället. Vissa är i dag kvar i den idéburna sektorn, vissa togs för länge sedan över av det offentliga.

Tjej- och kvinnojoursverksamhet
Studiecirklar
Folkhögskolor
Mjölkdroppen (som senare blev BVC)
Kolloverksamhet
Scouting
Sjöräddning
Bibliotek
Syncentraler
Fjällräddning
Wikipedia
Basket och volleyboll
Förskolor
A-kassa
Folktandvård
Färdtjänst
Skollunch
Sjuksköterskeutbildining
Hemtjänst
Apotek
Demensvård
Bostadsrätten
Ambulansen och ambulanshelikopter
Urban farming
Matkooperativ
Kollektivhus

Några konkreta organisationer som bedriver verksamhet som i sig är en social innovation:

Missing people
Rättviseförmedlingen
Mattecentrum
Volontärbyrån (en verksamhet inom Forum - idéburna organisationer med social inriktning)
Creative Commons
Yalla-trappan

Har du fler exempel på sociala innovationer som har startats av civilsamhället?

Kontakta oss på kansli@socialforum.se eller ring på: 08-651 07 21 så fortsätter vi att fylla på listan!

Vill du veta mer?

Kontakta Göran Pettersson,
Generalsekreterare Forum - idéburna organisationer med social inriktning
070-996 54 25

Foto: Missing People


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.