2020-06-22 09:36Nyheter

Civilsamhället i ny rapport till regeringen: Gåvomatchning och jobb i den ideella sektorn kan bidra till Sveriges återstart

Civilsamhället vill bidra till Sveriges utveckling efter coronakrisen. Därför presenterar Forum, Giva Sverige och Famna två konkreta åtgärder för kulturminister Amanda Lind, ansvarig för civilsamhällesfrågorna i regeringen, arbetsmarknadsminister Eva Nordmark och finansmarknadsminister Per Bolund: satsa på civilsamhället som arbetsmarknadsåtgärd och matcha gåvor från allmänheten.

I april i år lämnade Forum, Giva Sverige och Famna en rapport till kulturministern som visade att civilsamhället kan förlora 1,1 miljarder kronor på coronakrisen.

– När utsattheten ökar behövs civilsamhället mer än någonsin. Samtidigt finns en stor oro bland våra medlemmar kring ekonomin, och de stödpaket som hittills tagits fram fungerar i många fall dåligt för den idéburna sektorn. Här behöver regeringen lyssna och göra mer, så att vi har goda förutsättningar att bidra till demokrati och välfärd även framåt, säger Patrik Schröder, ordförande Forum.

Aprilrapporten innehöll nio förslag på åtgärder som inte bara skulle underlätta för civilsamhällets organisationer att överleva utan också se till att man verkligen kommer till nytta i återstarten av Sverige. Forum, Giva Sverige och Famna har nu konkretiserat två av åtgärderna.

Sysselsättning för tiotusentals
Fler av civilsamhällets organisationer kan bli utförare av olika arbetsmarknadsåtgärder, till exempel genom att erbjuda platser för praktik, arbetsträning och i viss mån anställningar med stöd. Idrottsrörelsen, Svenska kyrkan och andra samfund skulle tillsammans kunna erbjuda cirka 50 000 personer praktik, arbetsträning eller arbete under rätt förutsättningar.

– Civilsamhället vill och kan spela en större roll i arbetsmarknadspolitiken. Vi föreslår bland annat att skapa Idéhall, ett alternativ till Samhall med uppdrag för civilsamhället. Vi kan göra mer för människor som står långt från arbetsmarknaden. Det är något som kommer att bli ännu viktigare när Sverige ska starta om efter krisen, säger Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna.

Matcha gåvor från allmänheten
De tre organisationerna föreslår också att staten stimulerar ett ökat givande från allmänheten genom att matcha gåvor till allmännyttiga ändamål. Med hjälp av ett matchningsprogram kan staten få en hävstångseffekt genom att direkt stödja civilsamhällets insatser inom och utanför Sverige i spåren av coronapandemin och samtidigt stimulera till ett ökat givande från allmänheten.

– På så sätt får de offentliga medlen också en effekt som sträcker sig förbi år 2021 och ger fler organisationer incitament att uppmuntra människor att engagera sig genom att ge gåvor. I exempelvis Finland och Norge har detta visat sig vara mycket framgångsrikt, säger Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige.

Ladda ner den nya rapporten här: Civilsamhället och coronakrisen (rapport 2)
Övrig material: Så drabbas civilsamhället av coronakrisen (rapport 1)

Presskontakt:
Amelie Furborg, presskontakt 070-415 64 67, amelie@givasverige.se
Åsa Gunnarsson, presskontakt 070-267 8426, asa@k6konsulter.se

Patrik Schröder, ordförande Forum 0706-92 06 53
Ulrika Stuart Hamilton, generalsekreterare Famna 070-555 74 76
Charlotte Rydh, generalsekreterare Giva Sverige 08-677 30 93 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.