2015-03-13 08:06Nyheter

Civilsamhällesstipendiet gick till Jelena Jovanović och Erica Åberg

null

Tydligt fokus på sin organisations värdegrund och idé. Det är nyckeln för att kunna kombinera en affärsliknande second hand-verksamhet med ett socialt syfte inom den ideella organisationen Stockholms Stadsmission. Det menar Jelena Jovanović och Erica Åberg i masteruppsatsen ”Caught between two worlds”, som precis har belönats med Civilsamhällesstipendiet.

– Vi ville titta på om det ens gick att kombinera sociala mål med en så professionell verksamhet som Stockholms Stadsmissions second hand, säger Erica Åberg som också tycker det känns stort att ha fått Civilsamhällesstipendiet, som delas ut av Forum tillsammans med Famna, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer och European Civil Society Press.

– Det är en bekräftelse på att vi har gjort något bra och att det var värt allt slit, säger hon.

I uppsatsen som har examinerats vid Handelshögskolan i Stockholm har Jelena Jovanović och Erica Åberg följt Stockholms Stadsmissions resa från organisationens uppstart fram till nu. Deras fokus har varit att utreda hur organisationer som agerar mellan flera olika sektorer fungerar. I Stockholms Stadsmissions fall mellan en kristen logik och en försäljningslogik kopplat till ett ideellt syfte.

Sedan Stockholms Stadsmission började se över sin second hand-verksamhet 2002 har omsättningen för den ökat från 13 till 60 miljoner. Men utvecklingen har inte bara handlat om att öka intäkterna så att de kan investera mer i organisationens sociala verksamhet. Stockholms Stadsmission har också stärkt kopplingen till sin grundläggande vision om minskad risk för fattigdom. Exempelvis har de satsat på att personer som står långt ifrån arbetsmarknaden inkluderas i verksamheten. Därför klarar organisationen att kombinera dessa världar eller att vara ”Caught between two worlds”, som också är titeln på uppsatsen, menar Jelena Jovanović och Erica Åberg i uppsatsen.

Att Jelena Jovanović och Erica Åberg skrivit om civilsamhället är ingen slump. Båda har varit engagerade ideellt och Jelena jobbar numer inom sektorn, på Insamlingsstiftelsen Cancer- och Allergifonden.

– Jag har också varit väldigt engagerad i 180 Degrees Consulting, en ideell organisation där studenter ideellt agerar konsulter åt idéburna organisationer. Men jag blev även intresserad av civilsamhället när jag läste organisationsvetenskap. Det väckte tankar om att företag i större utsträckning i dag intresserar sig för CSR, så kallad Corporate Social Responsibility, och att ideella organisationer mer och mer använder företagsmodeller. Sektorer flyter samman, säger Jelena Jovanović.

Det märks att både Erica och Jelena brinner för den ideella sektorn och gärna vill fortsätta att debattera frågor som berör civilsamhället. De beskriver hur civilsamhället har lyst med sin frånvaro under deras ekonomutbildning. Vill någon lära sig om detta får man ta en extrakurs, menar de.

– Som exempelvis när det kommer till yrkesval, varför ska det ideella ses som en ”sidogrej”? Nu är det som att staten och företagen kommer först, sedan det ideella, säger Erica.

– Ja, varför finns det inte större intresse för den ideella sektorn?, säger Jelena och funderar på om hon kan göra något mer efter uppsatsen. Ett nästa steg skulle kunna vara att skriva och debattera om civilsamhället, menar hon.

Och redan under årets Almedalsvecka kommer Erica och Jelena att fortsätta diskussionen om hur man kan balansera den ideella och affärsmässiga kulturen. Båda två kommer nämligen att medverka i ett seminarium på temat i Ideella trädgården i Almedalen.

För fler kommentarer kontakta:

Elin Aronsson, kommunikatör Forum - idéburna organisationer med social inriktning
0722-31 57 41

Läs mer om Civilsamhällesstipendiet och hur du kan ansöka det här.

Foto: Elin Aronsson


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.