2019-11-13 08:31Nyheter

Arbetet mot extremism förutsätter rättssäkerhet och ett nyanserat språk

null

I dagarna meddelade Säkerhetspolisen att de ser personer i sitt underrättelsearbete som stödjer våldsbejakande extremism och samtidigt är aktiva i organisationer som får del av statliga bidrag. I en artikel i Dagens Nyheter utvecklar myndigheten resonemanget till att omfatta själva organisationerna som de anser har ”kopplingar till våldsbejakande extremism” (DN 191112). De skriver därtill att det är den islamistiska miljön som är störst av de tre miljöer de tidigare identifierat (där även högerextrema och vänsterautonoma ingår) och att statens förmåga att identifiera dessa personer och organisationer behöver stärkas. Vi på Forum välkomnar satsningar på ökad kunskap om våldsam extremism. I ett sådant initiativ ser vi gärna ett partsgemensamt arbete med civilsamhället, där vi kan bidra med våra perspektiv och erfarenheter av att arbeta mot våld.

Forum utesluter inte att det finns organisationer med muslimsk identitet i Sverige som direkt eller indirekt, genom medlemmar och engagerade, stödjer våldsbejakande extremism. Vi menar också att dessa aktörer måste kunna identifieras utifrån vad de gör och står för. I de fall där överträdelserna är av den sorten att de kan korrigeras bör arbetet inriktas på det. I de fall det rör sig om allvarliga överträdelser, måste mer kraftfulla åtgärder komma i fråga. Det kan handla om återbetalning av bidrag och om det rör sig om rent brottsliga aktiviteter, exempelvis i relation till terroristlagstiftningen, så måste organisationernas eller individernas handlingar naturligtvis även lagföras.

Med det sagt är vår övertygelse att den absoluta majoriteten av organisationer med muslimsk identitet i Sverige är laglydiga och demokratiska - precis som civilsamhället i stort. Detta måste även återspeglas i hur vårt samhälle förhåller sig till dessa organisationer. I annat fall riskerar vi att bygga en mur i vårt land. En mur mellan muslimer och icke-muslimer, där människor med muslimsk identitet uppfattar att de först måste bevisa sin hederlighet innan de kan förklaras oskyldiga. De förhållningssätt och metoder som används i arbetet för att motverka våldsam extremism behöver ta detta i beaktande.

När en tongivande myndighet som Säpo gör den här typen av inlägg i debatten är det viktigt att vara nyanserad så att inte civilsamhället i allmänhet och muslimska organisationer i synnerhet riskerar att misstänkliggöras. Det är viktigt att komma ihåg att det i Sverige finns 250 000 organisationer och över tre miljoner ideellt engagerade människor som framförallt bidrar till att stärka vår demokrati. Vi behöver kunna verka och organisera oss i ett klimat som bygger på tillit och inte misstanke.

Människors rätt att organisera sig, uttrycka sina åsikter och mötas är exempel på det fundament som vårt samhälle bygger på. Etnisk, religiös och ideologisk mångfald gör vårt samhälle starkare, och i Sverige vet vi av erfarenhet att en sådan mångfald skapar innovation och utveckling. Vi vill se ett samhällsklimat som bygger på respekt för den andre och tron på att alla kan bidra till samhällets utveckling oavsett namn, hudfärg, etnicitet eller religion.

Patrik Schröder, Ordförande 

Forum - idéburna organisationer med social inriktning 


Om Forum - idéburna organisationer med social inriktning

Vi arbetar för att: - Civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. - Opinionsbilda och påverka politiker för att undanröja hinder som står i vägen för civilsamhällets självständighet och för det ideella engagemanget. - Utveckla verktyg för att underlätta för idéburna organisationer att bedriva sin verksamhet. Forum driver verksamheterna Volontärbyrån och Ideella jobb.